LECO knihovna aplikací - Analytika, elementární analýza

V této on-line knihovně můžete najít současné LECO aplikační listy. Jistě víte, že LECO vyrábí analytické přístroje od roku1936 atedy mnoho dalších aplikačních listů má k dispozici v archívu. Pokud potřebujete aplikační list, který přísluší Vašemu odvětví a nenalezli jste ho v knihovně, pak nás, prosím, kontaktujte.

Použijte, prosím, vyhledávací funkci k vyhledání vhodných aplikačních listů dle odvětví a výrobků

Níže uvádíme 20 aplikačních dokumentů z naší databáze, která obsahuje celkem 196 dokumentů ke stažení. Pro přístup je nutná registrace.

Novinka! – Stanovení obsahu síry v uhlovodících spalovací metodou při vysokých teplotách

Stanovení obsahu síry v uhlovodících spalovací metodou při vysokých teplotách a následné IR detekci podle normy (ASTM D1552) je vhodné pro petrolejářské produkty s bodem varu přes 177⁰C včetně nafty, zbytkových paliv, lubrikačních olejů včetně aditiv a koncentrátů s aditivy.Více informací…

Novinka! – Stanovení obsahu vlhkosti, těkavých látek a popela v biomase a rostlinách

Vlhkost, těkavé látky a popel jsou významné parametry pro charakterizaci paliv. Makro TGA701 vám stanoví všechny tři parametry v jednom vzorku až pro 19 stanovení najednou.Více informací…

Novinka! – Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátoru LECO C844

Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátorů řady LECO 844 představuje rychlé a přímé určení čistoty nitridu.Více informací…

Novinka! – Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátoru C744

Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátorů řady LECO 744 představuje rychlé a přímé určení čistoty nitridu.Více informací…

Novinka! Stanovení uhlíku, vodíku a dusíku v biomase

Rychlá, spolehlivá a matričně nezávislá analýza. LECO CHN 628 stanovuje obsah prvků ve všech druzích biopaliv v čase 4-5 minut. Analyzátor může být volitelně rozšířen I o moduly pro určení obsahu síry a kyslíku.Více informací…

Novinka! Stanovení průběhu tvrdosti u oduhličené oceli

Automatický tvrdoměr LECO AMH55 provádí a měří vtisky automaticky. Pokročilý software nabízí plně automatický postup : automatický stolek, provedení vtisků, automatické ostření, automatické měření, výpočet tvrdosti a dokumentace.Více informací…

Novinka ! Stanovení uhlíku a síry v karbidu wolframu

Analyzátory uhlíku a síry řady LECO CS844 jsou ideálním nástrojem pro současné stanovení uhlíku a síry v karbidu wolframu, pracují s maximální přesností pro uhlík a dostatečnou citlivostí pro analýzu nízkých obsahů síry Více informací…

Novinka! Stanovení obsahu dusíku/proteinu v mouce

Úplný obsah proteinů v kukuřičné, pšeničné, žitné a rýžové mouce měřený přístrojem LECO TruMac N s nosným plynem heliem nebo argonem a se zkrácenou dobou analýzy.Více informací…

Novinka! Stanovení uhlíku a síry v litině

Následující aplikační list ukazuje nastavení přístroje a jednotlivé kroky při analýze uhlíku a síry na analyzátorech LECO řady CS/C/S744.Více informací…

Novinka! Stanovení síry v rudném koncentrátu

Následující aplikační list ukazuje nastavení přístroje a jednotlivé kroky při stanovení obsahu síry v rudných koncentrátech pomocí analyzátoru LECO CS844 nebo S844. Více informací…

Uhlík, dusík a síra v půdě

LECO spalovací makro analyzátor jako TruMac CNS poskytuje rychlé a přesné výsledky vzorků půd. V tomto aplikačním listu jsou nastíněny podrobnosti postupu a nastavení metody.Více informací…

Stanovení síry a uhlíku v cementu, jílu, popílku, vápenci, půdě a rudě

V tomto aplikačním listu se můžete dovědět vše o postupu této analýzy, včetně přípravy vzorku, parametrů metody, postupu, a ještě více. LECO SC832 vykazuje vynikající výkon na anorganických materiálech.Více informací…

Síra a uhlík souběžně v uhlí a koksu

Tento aplikační list navrhuje optimální nastavení a kroky požadované pro souběžné stanovení síry/uhlíku v uhlí a koksu přístrojem LECO SC832.Více informací…

Síra v uhlí a koksu

Tento aplikační list dává přehled o výjimečném výkonu a vynikající přesnosti nové řady elementálních analyzátorů LECO 832 pro stanovení obsahu síry podle ASTM D4239.Více informací…

Síra v rudném koncentrátu

Následující aplikační list ukazuje nastavení přístroje a jednotlivé kroky při stanovení síry v rudných koncentrátech pomocí analyzátorů CS/S744.Více informací…

LOI ve zbytcích po spálení

Ztráta žíháním (LOI) popílku, popílku z uhlí, portlandského cementu přístrojem TGA701Více informací…

Analýza potravin a krmiv

Dusík/Protein v obilí, krmivech a krmivu pro psy a kočky spalovací metodou na zařízení LECO FP628.Více informací…

Spalné teplo v uhlí

Spalné teplo v uhlí, tuhém fosilním uhlovodíkovém palivu, je velmi často užíváno při výpočtu celkového spalného tepla pro množství uhlí pro účely výhřevnosti paliva nebo při stanovení klasifikační třídy uhlí.Více informací…

Analýza reaktivních a vysokotavitelných kovů pomocí C744

Stanovení uhlíku v reaktivních a vysokotavitelných kovech pomocí C744. Ref: 203-821-471Více informací…

Stanovení uhlíku v reaktivních a vysokotavitelných kovech pomocí LECO C844

Stanovení uhlíku v reaktivních a vysokotavitelných kovech pomocí LECO C844. Ref: 203-821-472Více informací…
Zpět