LECO knihovna aplikací - Analytika, elementární analýza

V této on-line knihovně můžete najít současné LECO aplikační listy. Jistě víte, že LECO vyrábí analytické přístroje od roku1936 atedy mnoho dalších aplikačních listů má k dispozici v archívu. Pokud potřebujete aplikační list, který přísluší Vašemu odvětví a nenalezli jste ho v knihovně, pak nás, prosím, kontaktujte.

Použijte, prosím, vyhledávací funkci k vyhledání vhodných aplikačních listů dle odvětví a výrobků

Níže uvádíme 20 aplikačních dokumentů z naší databáze, která obsahuje celkem 206 dokumentů ke stažení. Pro přístup je nutná registrace.

TC600/TCH600 Stanoveníobsahu kyslíku a dusíku ve feroslitinách

V aplikační zprávě je popsáno stanovení obsahu kyslíku a dusíku ve feroslitinách v systému s odporovou pecí.Více informací…

S832 Stanovení obsahu síry v gumě

V této aplikační zprávě je popsáno stanovení obsahu síry v gumě při použití vysokoteplotní pece.Více informací…

RC612 Stanovení vlhkosti ve svařovacích materiálech

Stanovení nízké koncentrace vlhkosti v systému s definovaně vyhřívanou pecí je nastaveno jako dvoukrokový program.Více informací…

CS744 Stanovení uhlíku a síry ve vysokouhlíkových feroslitinách

V této aplikační zprávě je popsáno stanovení C a S ve feroslitinách.Více informací…

CS744 – Stanovení uhlíku a síry v nízkouhlíkových feroslitinách

Feroslitiny jsou slitiny železa, které obsahují vysokou úroveň jednoho nebo více dalších primárních prvků.Více informací…

CS744 BATTERY PASTE

This application note describes the Sulfur analysis of Battery Paste, Lead Oxide and Lead SulfateVíce informací…

CS744 SODA LIME GLASS

This method describes the Carbon/Sulfur analysis of soda lime glass with a high frequency furnaceVíce informací…

Oxygen and Nitrogen Determination in Refractory Metals and Their Alloys

Oxygen and Nitrogen determination in refractory metals like Titanium, Zirconium and othersVíce informací…

Stanovení obsahu uhlíku a síry ve vápenci/vápenatých materiálech

Stanovení uhlíku / síry v CaCO3 / vápenatých materiálech/ vápenciVíce informací…

Stanovení obsahu uhlíku a síry ve vápenci/vápenatých materiálech

Stanovení uhlíku / síry v CaCO3 / vápenatých materiálech/ vápenciVíce informací…

Novinka! – Stanovení obsahu síry v uhlovodících spalovací metodou při vysokých teplotách

Stanovení obsahu síry v uhlovodících spalovací metodou při vysokých teplotách a následné IR detekci podle normy (ASTM D1552) je vhodné pro petrolejářské produkty s bodem varu přes 177⁰C včetně nafty, zbytkových paliv, lubrikačních olejů včetně aditiv a koncentrátů s aditivy.Více informací…

Novinka! – Stanovení obsahu vlhkosti, těkavých látek a popela v biomase a rostlinách

Vlhkost, těkavé látky a popel jsou významné parametry pro charakterizaci paliv. Makro TGA701 vám stanoví všechny tři parametry v jednom vzorku až pro 19 stanovení najednou.Více informací…

Novinka! – Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátoru LECO C844

Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátorů řady LECO 844 představuje rychlé a přímé určení čistoty nitridu.Více informací…

Novinka! – Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátoru C744

Stanovení uhlíku v nitridech pomocí analyzátorů řady LECO 744 představuje rychlé a přímé určení čistoty nitridu.Více informací…

Novinka! Stanovení uhlíku, vodíku a dusíku v biomase

Rychlá, spolehlivá a matričně nezávislá analýza. LECO CHN 628 stanovuje obsah prvků ve všech druzích biopaliv v čase 4-5 minut. Analyzátor může být volitelně rozšířen I o moduly pro určení obsahu síry a kyslíku.Více informací…

Novinka! Stanovení průběhu tvrdosti u oduhličené oceli

Automatický tvrdoměr LECO AMH55 provádí a měří vtisky automaticky. Pokročilý software nabízí plně automatický postup : automatický stolek, provedení vtisků, automatické ostření, automatické měření, výpočet tvrdosti a dokumentace.Více informací…

Novinka ! Stanovení uhlíku a síry v karbidu wolframu

Analyzátory uhlíku a síry řady LECO CS844 jsou ideálním nástrojem pro současné stanovení uhlíku a síry v karbidu wolframu, pracují s maximální přesností pro uhlík a dostatečnou citlivostí pro analýzu nízkých obsahů síry Více informací…

Novinka! Stanovení obsahu dusíku/proteinu v mouce

Úplný obsah proteinů v kukuřičné, pšeničné, žitné a rýžové mouce měřený přístrojem LECO TruMac N s nosným plynem heliem nebo argonem a se zkrácenou dobou analýzy.Více informací…

Novinka! Stanovení uhlíku a síry v litině

Následující aplikační list ukazuje nastavení přístroje a jednotlivé kroky při analýze uhlíku a síry na analyzátorech LECO řady CS/C/S744.Více informací…

Novinka! Stanovení síry v rudném koncentrátu

Následující aplikační list ukazuje nastavení přístroje a jednotlivé kroky při stanovení obsahu síry v rudných koncentrátech pomocí analyzátoru LECO CS844 nebo S844. Více informací…
Zpět