• V plně automatické a poloautomatické konfiguraci při podpoře mikro i makro měření tvrdosti dle Vickerse Leco nabízí objektivní měření, automatizaci, vyšší přesnost, shodnost a produktivnost

     

Zpět