• Spalné teplo

    Calor

    V průmyslu energetiky a paliv je jedním z nejdůležitějších kvalitativních údajů u všech možných paliv spalné teplo. Kalorimetry LECO stanoví rychlé a přesné kalorimetrické výsledky pro různé organické materiály včetně uhlí, koksu, topných olejů, biomasy a odpadových materiálů.

Zpět