Produkty

 • Síra / Uhlík

  Technika stanovení obsahu síry a uhlíku buď současně nebo jednotlivě v různých organických materiálech jako je uhlí, koks, oleje i v anorganických materiálech jako půdy, cement, vápenec.  Přesné výsledky dostanete za tři minuty bez použití nebezpečných chemikálií.

 • Uhlík / Dusík / Protein

  Cenově přístupná alternativa ke Kjeldahlovu louhování. Analyzátory LECO jsou rychlejším, bezpečnějším a spolehlivějším měřením obsahu proteinu v potravinách. Dumasova přímá spalovací metoda nabízí minimální přípravu vzorku, větší navážka zajistí optimum v homogenitě analýzy a přesnosti měření.

 • Uhlík / Vodík / Dusík / Kyslík

  Od určení nutriční hodnoty (protein) potravin a krmiv přes materiálové charakteristiky jako rozdělení a ocenění paliv, uhlí koksu až k půdám a rostlinám, to je několik příkladů širokého pole užití LECO CHN analyzátorů. For optimum versatility, jsou přístroje dostupné v různých konfiguracích—dusík/protein, uhlík/dusík a uhlík/vodík/dusík.

 • Vlhkost / ztráta žíháním (LOI) / prchavá hořlavina / popel

  Automatická termogravimetrická analýzy nahrazuje tradiční zkušební techniky, které vyžadují vakuové I muflové pece, váhy a mnoho lidské práce. Nejnovější generace  LECO TGA technologie je využívána v různých odvětvích průmyslu a v různých aplikacích včetně uhlí, koksu, cementu, katalyzátorů, potravin, krmiv a mletých výrobcích.

 • Vícefázový uhlík a Vodík/Vlhkost

  Leco nabízí nejmodernější řešení pro kvalitativní a kvantitativní analyze různých typů uhlíku (povrchový, volný, organický, anorganický) a pro stanovení obsahu vodíku/vody v nejrůznějších organických a anorganických vzorcích. Používá se v širokém spektru aplikací, např. k stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v horninách, půdách, odpadních materiálech a mnoha dalších.

  Produkty

Zpět