Produkty

 • Uhlík / Dusík / Protein

  Cenově přístupná alternativa ke Kjeldahlovu louhování. Analyzátory LECO jsou rychlejším, bezpečnějším a spolehlivějším měřením obsahu proteinu v potravinách. Dumasova přímá spalovací metoda nabízí minimální přípravu vzorku, větší navážka zajistí optimum v homogenitě analýzy a přesnosti měření.

 • Uhlík / Vodík / Dusík / Kyslík

  Od určení nutriční hodnoty (protein) potravin a krmiv přes materiálové charakteristiky jako rozdělení a ocenění paliv, uhlí koksu až k půdám a rostlinám, to je několik příkladů širokého pole užití LECO CHN analyzátorů. For optimum versatility, jsou přístroje dostupné v různých konfiguracích—dusík/protein, uhlík/dusík a uhlík/vodík/dusík.

 • Vlhkost / ztráta žíháním (LOI) / prchavá hořlavina / popel

  Automatická termogravimetrická analýzy nahrazuje tradiční zkušební techniky, které vyžadují vakuové I muflové pece, váhy a mnoho lidské práce. Nejnovější generace  LECO TGA technologie je využívána v různých odvětvích průmyslu a v různých aplikacích včetně uhlí, koksu, cementu, katalyzátorů, potravin, krmiv a mletých výrobcích.

 • Stanovení vlhkosti přímou metodou

  Automatické stanovení vlhkosti přímou metodou, která nahrazuje tradiční pomalé a pro obsluhu náročné techniky sušení vzorků.

 • Uhlík / Vodík / Dusík / Kyslík / Síra ( CHNOS )

  Nejmodernější hardwarová a softwarová technologie pro optimální výkon při stanovení obsahu prvků C,H,N,O,S v mikronavážkách (1 až 10 mg). Analyzátory nabízejí nízkonákladové analýzy pro přesné stanovení obsahu prvků rozmanitých tuhých i kapalných vzorků v oblasti léčiv, polymerů, chemických a petrochemických látek.

  Produkty

Zpět