Produkty

 • Uhlík/Síra

  Stanovením obsahu uhlíku a síry v pevných látkách  spalováním v indukční peci nabízí LECO řešení jak pro vysokokapacitní sériovou výrobu tak výzkumné laboratoře. Přístroje jsou vhodné pro ekonomicky efektivní měření obsahu uhlíku a síry v široké škále hornin, rud, keramiky a jiných anorganických látkách.

 • Analýza prvků a hloubkový profil

  LECO emisní spektrometry s doutnavým výbojem Vám nabízejí řešení rutinních stanovení prvků ve většině železných materiálů jak v provozní kontrole tak ve vědecko-výzkumných šetřeních. Umožňují vysoce přesnou objemovou analýzu stejně jako stanovení hloubkových profilů pro analýzu povlaků a povrchovou analýzu.

 • Kyslík/Dusík

  Souběžné stanovení kyslíku a dusíku v kovech, karbidech, nitridech a jiných anorganických látkách technikou tavení inertních plynů. Přístrojová technika osvědčená v provozu poskytuje spolehlivost a trvalou kvalitu v každé analýze.

 • Kyslík/Dusík/Vodík

  LECO pokročilá technologie v technice tavení inertních plynů a detektory nabízejí nejmodernější přístrojovou techniku pro souběžné stanovení kyslíku, dusíku a vodíku v kovech, železných a neželezných alitinách, těžko tavitelných látkách a jiných anorganických materiálech.

 • Vícefázový uhlík a Vodík/Vlhkost

  Leco nabízí nejmodernější řešení pro kvalitativní a kvantitativní analyze různých typů uhlíku (povrchový, volný, organický, anorganický) a pro stanovení obsahu vodíku/vody v nejrůznějších organických a anorganických vzorcích. Používá se v širokém spektru aplikací, např. k stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v horninách, půdách, odpadních materiálech a mnoha dalších.

 • Objemový a povrchový vodík

  Stanovuje obsah vodíku v hliníku, železných a neželezných kovech, těžko tavitelných látkách a anorganických materiálech, obzvláště při nízkých hladinách vodíku (<2 ppm) s citlivostí do 0.001 ppm. Zdokonalené parametry řízení pece umožňují detailní teplotní profily a rychlost ohřevu, které optimalizují přesnost.

 • Celkový vodík, Difuzibilní/zbytkový vodík

  Stanovení obsahu vodíku v železných slitinách a ocelích v robustní Leco spalovacích přístrojích je rychlé a přesné. Měření zbytkového, difuzivního a celkového vodíku pomocí jediného přístroje v širokém dynamickém rozsahu.

  Produkty

Zpět