Produkty

 • Uhlík/Síra

  Stanovením obsahu uhlíku a síry v pevných látkách  spalováním v indukční peci nabízí LECO řešení jak pro vysokokapacitní sériovou výrobu tak výzkumné laboratoře. Přístroje jsou vhodné pro ekonomicky efektivní měření obsahu uhlíku a síry v široké škále hornin, rud, keramiky a jiných anorganických látkách.

 • Síra / Uhlík

  Technika stanovení obsahu síry a uhlíku buď současně nebo jednotlivě v různých organických materiálech jako je uhlí, koks, oleje i v anorganických materiálech jako půdy, cement, vápenec.  Přesné výsledky dostanete za tři minuty bez použití nebezpečných chemikálií.

 • Uhlík / Vodík / Dusík / Kyslík

  Od určení nutriční hodnoty (protein) potravin a krmiv přes materiálové charakteristiky jako rozdělení a ocenění paliv, uhlí koksu až k půdám a rostlinám, to je několik příkladů širokého pole užití LECO CHN analyzátorů. For optimum versatility, jsou přístroje dostupné v různých konfiguracích—dusík/protein, uhlík/dusík a uhlík/vodík/dusík.

 • Vlhkost / ztráta žíháním (LOI) / prchavá hořlavina / popel

  Automatická termogravimetrická analýzy nahrazuje tradiční zkušební techniky, které vyžadují vakuové I muflové pece, váhy a mnoho lidské práce. Nejnovější generace  LECO TGA technologie je využívána v různých odvětvích průmyslu a v různých aplikacích včetně uhlí, koksu, cementu, katalyzátorů, potravin, krmiv a mletých výrobcích.

 • Analýza prvků a hloubkový profil

  LECO emisní spektrometry s doutnavým výbojem Vám nabízejí řešení rutinních stanovení prvků ve většině železných materiálů jak v provozní kontrole tak ve vědecko-výzkumných šetřeních. Umožňují vysoce přesnou objemovou analýzu stejně jako stanovení hloubkových profilů pro analýzu povlaků a povrchovou analýzu.

 • Kyslík/Dusík

  Souběžné stanovení kyslíku a dusíku v kovech, karbidech, nitridech a jiných anorganických látkách technikou tavení inertních plynů. Přístrojová technika osvědčená v provozu poskytuje spolehlivost a trvalou kvalitu v každé analýze.

 • Kyslík/Dusík/Vodík

  LECO pokročilá technologie v technice tavení inertních plynů a detektory nabízejí nejmodernější přístrojovou techniku pro souběžné stanovení kyslíku, dusíku a vodíku v kovech, železných a neželezných alitinách, těžko tavitelných látkách a jiných anorganických materiálech.

 • Vícefázový uhlík a Vodík/Vlhkost

  Leco nabízí nejmodernější řešení pro kvalitativní a kvantitativní analyze různých typů uhlíku (povrchový, volný, organický, anorganický) a pro stanovení obsahu vodíku/vody v nejrůznějších organických a anorganických vzorcích. Používá se v širokém spektru aplikací, např. k stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v horninách, půdách, odpadních materiálech a mnoha dalších.

 • Objemový a povrchový vodík

  Stanovuje obsah vodíku v hliníku, železných a neželezných kovech, těžko tavitelných látkách a anorganických materiálech, obzvláště při nízkých hladinách vodíku (<2 ppm) s citlivostí do 0.001 ppm. Zdokonalené parametry řízení pece umožňují detailní teplotní profily a rychlost ohřevu, které optimalizují přesnost.

  Produkty

Zpět