Alergeny v kosmetických přípravcích

Kvantifikace a identifikace alergenů v přípravcích pro domácí a osobní použití (Home and Personal Care – HPC) je od výrobců kosmetiky legislativně vyžadována. Dokonce zvýšené nároky na kvantifikaci cílových alergenů včetně screeningu látek nových látek, které budou v budoucnu zařazeny do legislativních požadavků, již s LECO GC- a GCxGC-TOFMS instrumentací nebudou žádným problémem. TOF MS vyznačující se stabilními spektry přes pík a možností kvantifikace analytů přes několik koncentračních řádů rámci jednoho nástřiku. LECO přístroje jsou ve světě vnímány jako instrumenty s vysokou kvalitou generovaných dat, vysokou rychlostí, spolehlivostí a robustností. Objevte nyní i Vy kvalitu of firmy LECO.

014-02-02_SepSci_Market1-3

Charakterizace aromat a vůní

Díky LECO MS instrumentaci budete schopni přesně charakterizovat komponenty ve složitých směsích, které vyžadují pokročilé chromatografické a hmotnostně-spektrometrické řešení. LECO ve spolupráci s odborníky daných oblastech vyvinulo GC(xGC)-TOFMS přístroje schopné nabídnout flexibilitu a robustnost práce. Tyto prověřené technologie pomohou zvýšit kvalitu generovaných dat spolu se snížením nároků na pracovní sílu.

 

 

014-02-02_SepSci_Market1-2

Parfémy a esenciální oleje

Díky značné komplexnosti přírodních produktů je detailní profilace přípravků pro domácí a osobní péči velmi náročná. LECO nabízí hmotnostně-spektrometrické analyzátory s rychlou analýzou dat, rychlým a kvalitním zpracováním naměřených dat a vysokou kvalitou generovaných dat. Identifikace padělků již bude daleko snazším úkolem díky LECO MS instrumentaci.

 

 

014-02-02_SepSci_Market1-1

Tabákové výrobky

Metabolomická analýza a screening reziduí pesticidů jsou již dnes rutinně prováděnými analytickými postupy při vyšetření tabákových listů a cigaretováho kouře, zejména pro zajištění legislativních požadavků a kontrolu kvality produkce. Výstupy z LECO instrumentace v dané oblasti kvalitativně mnohonásobně převyšují výstupy z přístrojů využívajících jiné technologie. Objevte potenciál LECO přístrojů (jako jsou Pegasus GCxGC-TOFMS a  Pegasus GC-HRT ) spolu s LECO ChromaTOF softwarem. 

014-02-02_SepSci_Market1-4
Zpět