Profilování složení paliv a biopaliv

Biopaliva se stávají čím dál více populárním zdrojem energie. Jsou produkovány z různých zdrojů, které zahrnují rostlinné  oleje, živočišné tuky a recyklovaná maziva. Jejich charakterizace pomocí přístroje Pegasus 4D GCxGC-TOFMS umožňuje identifikovat stovky až tisíce látek v těchto extrémně komplexních směsích. Efektivní chromatografické rozdělení se zvýšenou píkovou kapacitou je dosaženo použitím ortogonální dvourozměrné chromatografie (GCxGC). GCxGC-TOF MS řešení je kompletním řešení pro fingerprinting a kvalitní profilování.

014-02-02_SepSci_Market6-3

Petroleomika – Surová nafta

Surová nafta je jednou z nejbohatších směsí, jaké si lze představit. Typicky obsahuje tisíce látek, jejichž analýza představuje velkou výzvu pro měřící systém. LECO vyvinulo hmotnostní spektrometry s ultra vysokým rozlišením a vysokou přesností hmoty ve spojení s plynovou chromatografií, které jsou pro takové úkoly ideálním nástrojem. Petroleomické studie s využitím LECO hr-TOFMS aplikované pro analýzu surové nafty, jejích extraktů, alifatických, aromatických a heterocyklických sloučenin poskytují  výsledky nedosažitelné konkurenčními zařízeními. Lze využít měkkou ionizaci pomocí CI nebo tradiční „tvrdou“ EI ionizaci k získání tradičních spekter. Ultra vysoké rozlišení při současném širokém hmotnostním rozsahu výrazně usnadňuje charakterizaci sloučenin obsahující síru a dusík. Obsah těchto sloučenin je kritický, neboť způsobují problémy s emisemi při spalování.

 

014-02-02_SepSci_Market6-2

Chemická analýza

Špičkové analytické laboratoře po celém světě se pravidelně potýkají s nelehkými úkoly vyžadujícími nejmodernější specializované technologie GC- a LC-MS. LECO Separation Science přístroje poskytují řešení v oblasti testování vzorků životního prostředí, forenzních aplikací a fingerprintingu ropných produktů a zároveň poskytují potřebnou flexibilitu pro požadavky v dalších oblastech, jako jsou farmaka, metabolomika a další. LECO TOFMS a komprehenzivní GCxGC technologie Vám umožní zvýšit analytický výkon Vaší laboratoře a zredukovat nutnost složité přípravy vzorků  pomocí hmotnostních spektrometrů vyžadujících minimální údržbu.

014-02-02_SepSci_Market6-1
Zpět