LECO and SGS Workshop: MOSH/MOAH – Mineral Oil Contamination of Foodstuff

Dates:  November 22th – 23th, 2018

Venue:  LECO European Application and Technology Center

Research has shown that many foodstuffs and food packagings are contaminated with hydrocarbons consisting of either mineral oils (mineral oil saturated hydrocarbons, MOSH, and mineral oil aromatic hydrocarbons, MOAH) or polyolefinic products. Mineral oil contamination has been getting more and more attention from official authorities, as their accumulation in the human body has been demonstrated to be toxic. This workshop will highlight current actions and regulations being taken, and provide solutions for staying compliant.


This workshop is ideal for those involved in the production of foodstuffs and food packaging, as well as new and advanced GC-MS operators from industry, research centres, and contract laboratories working in the field of MOSH/MOAH. This workshop is also an ideal opportunity for networking between analytical chemists, industry experts, and LECO product specialists.

Speaker:
Giorgia Purcaro
Sebastiano Panto, LECO, Germany

More Speakers will be anounced soon…

Workshop MOSH/MOAH

Autenticita a Traceabilita (Vystopovatelnost) potravin

Moderní konzument vyžaduje potraviny obsahující kvalitní a často specifické ingredience. Některé z těchto ingrediencí jsou drahé, což vede ke snaze o jejich falšování. Autenticita a vystopovatelnost původu (Traceability)  složek potravin je klíčová pro zamezení klamání spotřebitele jako i k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Firma LECO je celosvětově známá jako producent elementárních analýzátorů (C, S, N, O) a také moderní instrumentálních technik GC- a LC-TOF MS. Technologie TOF MS ve spojení s vyspělým software ChromaTOF poskytuje uživateli nástroj ke kvalitní charakterizaci potravin včetně necílové identifikace jejich složek, což je podmínkou vývoje metod pro kontrolu autenticity a geografického původu.

 

014-02-02_SepSci_Market3-4

Cílová analýza a necílový screening

Hmotnostní spektrometry firmy LECO byly vždy vyvíjeny s důrazem na rychlost analýz, flexibilitu použití, stabilitu a robustnost systému. LECO TOFMS techniky umožňují provádět cílovou i necílovou analýzu v rámci jedné metody. Toho je dosaženo díky akvizici nezkreslených spekter v plném hmotnostním rozsahu při současné stopové citlivosti , což je předpokladem k využití sofistikovaných nastrojů softwaru LECO ChromaTOF, jako jsou vyhledávání píků, dekonvoluce a automatické identifikace. Při  využití LECO TOF MS nejsme omezeni na stanovení předem známých cílových analytů a na nastavení hmotnostního spektrometru přizpůsobené těmto analytům. Kromě necílového screeningu určitých skupin látek je možná i retrospektivní analýza dat v případě nově objevených kontaminantů bez nutnosti přeměření vzorků. Díky využití LECO TOF MS technologií, aplikačních metod i zkušeností našich specialistů můžete snadno zvýšit efektivitu Vaší laboratoře.

014-02-02_SepSci_Market3-3

Kontaminace z obalů

Migrace kontaminantů z obalů je v poslední době aktuální téma v oblasti bezpečnosti potravin. Jednou ze skupin obalových kontaminantů jsou minerální oleje, které se vyskytují v recyklovaných papírových kartonech a jejichž zdrojem je tiskařská čerň použitá k potisku papíru. MOSH (Mineral oil Saturated Hydrocarbons) a MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) jsou klasicky stanovovány metodou dle Groba, která zahrnuje LC předseparaci těchto dvou skupin sloučenin, následovanou GC-FID analýzou každé z frakcí. Vynikající chromatografická separace dosažená technologií GCxGC umožňuje přímou analýzu skupinového i individuálního složení skupin těchto látek.  Zatímco detekce FID je v této aplikaci použita ke kvantifikaci hlavních skupin, TOF MS je možno použít k identifikaci nejvíce rizikových sloučenin. Technologie  firmy LECO umožňují bezprostředně po analýze naměřená data vizualizovat, identifikovat a kvantifikovat analyty a vytvořit report o nálezu MOSH a MOAH ve vzorcích. Nahrazením klasické Grobovy metody technikou GCxGC-FID pro rutinní analýzu MOSH a MOAH lze výrazně ušetřit čas na analýzu a provozní náklady Vaší laboratoře.

014-02-02_SepSci_Market3-2

Screening reziduí pesticidů

Globalizace trhu potravin vede k tomu, že potraviny jsou dopravovány na místo spotřeby ze vzdálených zemí, kde mohou platit jiné legislativní požadavky a jsou používány jiné prostředky pro ochranu rostlin (pesticidy). Z toho důvodu je nutné, aby programy monitoringu pesticidů využívaly multireziduální metody zahrnující několik desítek až několik set analytů. LECO TOFMS přístroje (GC-TOFMS a GCxGC-TOFMS) jsou pro tento účel výborným nástrojem, a to díky kvalitní chromatografické separaci (GCxGC-TOFMS) či hmotnostní spektrometrii s vysokým rozlišením (HRT). S použitím těchto technik je dosahováno přesných a spolehlivých výsledků při cílených analýzách pesticidů v potravinářských produktech, ovoci, zelenině, mléce a živočišných krmivech. LECO technologie umožňují zvýšit produktivitu laboratoře a zároveň zajistit kvalitní výsledky při sledování bezpečnosti potravin.

014-02-02_SepSci_Market3-1
Zpět