Autenticita a Traceabilita (Vystopovatelnost) potravin

Moderní konzument vyžaduje potraviny obsahující kvalitní a často specifické ingredience. Některé z těchto ingrediencí jsou drahé, což vede ke snaze o jejich falšování. Autenticita a vystopovatelnost původu (Traceability)  složek potravin je klíčová pro zamezení klamání spotřebitele jako i k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin. Firma LECO je celosvětově známá jako producent elementárních analýzátorů (C, S, N, O) a také moderní instrumentálních technik GC- a LC-TOF MS. Technologie TOF MS ve spojení s vyspělým software ChromaTOF poskytuje uživateli nástroj ke kvalitní charakterizaci potravin včetně necílové identifikace jejich složek, což je podmínkou vývoje metod pro kontrolu autenticity a geografického původu.

 

014-02-02_SepSci_Market3-4

Cílová analýza a necílový screening

Hmotnostní spektrometry firmy LECO byly vždy vyvíjeny s důrazem na rychlost analýz, flexibilitu použití, stabilitu a robustnost systému. LECO TOFMS techniky umožňují provádět cílovou i necílovou analýzu v rámci jedné metody. Toho je dosaženo díky akvizici nezkreslených spekter v plném hmotnostním rozsahu při současné stopové citlivosti , což je předpokladem k využití sofistikovaných nastrojů softwaru LECO ChromaTOF, jako jsou vyhledávání píků, dekonvoluce a automatické identifikace. Při  využití LECO TOF MS nejsme omezeni na stanovení předem známých cílových analytů a na nastavení hmotnostního spektrometru přizpůsobené těmto analytům. Kromě necílového screeningu určitých skupin látek je možná i retrospektivní analýza dat v případě nově objevených kontaminantů bez nutnosti přeměření vzorků. Díky využití LECO TOF MS technologií, aplikačních metod i zkušeností našich specialistů můžete snadno zvýšit efektivitu Vaší laboratoře.

014-02-02_SepSci_Market3-3

Kontaminace z obalů

Migrace kontaminantů z obalů je v poslední době aktuální téma v oblasti bezpečnosti potravin. Jednou ze skupin obalových kontaminantů jsou minerální oleje, které se vyskytují v recyklovaných papírových kartonech a jejichž zdrojem je tiskařská čerň použitá k potisku papíru. MOSH (Mineral oil Saturated Hydrocarbons) a MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) jsou klasicky stanovovány metodou dle Groba, která zahrnuje LC předseparaci těchto dvou skupin sloučenin, následovanou GC-FID analýzou každé z frakcí. Vynikající chromatografická separace dosažená technologií GCxGC umožňuje přímou analýzu skupinového i individuálního složení skupin těchto látek.  Zatímco detekce FID je v této aplikaci použita ke kvantifikaci hlavních skupin, TOF MS je možno použít k identifikaci nejvíce rizikových sloučenin. Technologie  firmy LECO umožňují bezprostředně po analýze naměřená data vizualizovat, identifikovat a kvantifikovat analyty a vytvořit report o nálezu MOSH a MOAH ve vzorcích. Nahrazením klasické Grobovy metody technikou GCxGC-FID pro rutinní analýzu MOSH a MOAH lze výrazně ušetřit čas na analýzu a provozní náklady Vaší laboratoře.

014-02-02_SepSci_Market3-2

Screening reziduí pesticidů

Globalizace trhu potravin vede k tomu, že potraviny jsou dopravovány na místo spotřeby ze vzdálených zemí, kde mohou platit jiné legislativní požadavky a jsou používány jiné prostředky pro ochranu rostlin (pesticidy). Z toho důvodu je nutné, aby programy monitoringu pesticidů využívaly multireziduální metody zahrnující několik desítek až několik set analytů. LECO TOFMS přístroje (GC-TOFMS a GCxGC-TOFMS) jsou pro tento účel výborným nástrojem, a to díky kvalitní chromatografické separaci (GCxGC-TOFMS) či hmotnostní spektrometrii s vysokým rozlišením (HRT). S použitím těchto technik je dosahováno přesných a spolehlivých výsledků při cílených analýzách pesticidů v potravinářských produktech, ovoci, zelenině, mléce a živočišných krmivech. LECO technologie umožňují zvýšit produktivitu laboratoře a zároveň zajistit kvalitní výsledky při sledování bezpečnosti potravin.

014-02-02_SepSci_Market3-1
Zpět