Zjišťování příčin požáru

Zjištění zápalného zdroje je kritické pro vypátrání příčiny požáru a rozlišení případů „přirozeného“ a úmyslně založeného požáru. LECO TOFMS přístroje umožňují jak kvalitativní cílovou analýzu chemických sloučenin, tak screening ostatních látek. Častým předmětem zkoumání jsou zápalné látky jako je benzín nebo nafta, které z chemickéhho hlediska představují velmi komplexní směsi. Proto se velmi osvědčila technika GCxGC-TOF MS, která umožňuje bezkonkurenční chromatografickou separaci chemických skupin i jednotlivých sloučenin. Díky světově uznávané technologii LECO GCxGC-TOF MS mohou forensní analytici urychlit analytické metody a získat více informací o vzorku, aniž by bylo třeba více lidských zdrojů.  Ze vzorků požářiště lze takto identifikovat zápalné tátky, jako jsou výbušniny, urychlovače hoření (benzín, parafíny, diesl…) a jiné chemikálie a tím významnou měrou přispět k objasnění příčiny požáru.

Zjišťování příčin požáru

Kriminalistická analýza

Spolehlivá identifikace drog, jejich metabolitů, případně dalších chemických stop na místě činu, jsou klíčové pro kriminalistické vyšetřování. Přístroje firmy LECO (GC-TOFMS) nabízejí komplexní a přesnou detekci a identifikaci chemických sloučenin v krátkém časovém horizontu. Kvalitní TOF MS data spolu s algoritmy vyhledávání píků a spektrální dekonvoluce umožňují rychlé získání výsledků vysoké informační hodnoty. Bezchybná identifikace metabolitů drog v tělních tekutinách je snadno dosažitelná pomocí LECO „high-resolution“ TOF MS systému. Díky bezkonkurenčnímu hmotnostnímu rozlišení a přesnosti hmoty je získána kompletní informace o strukturním složení a jsou eliminovány falešně pozitivní výsledky. LECO systémy Vám dodají rychlou odpověď bez kompromisů.

014-02-02_SepSci_Market5-3

Doping

Analýza zakázaných léčiv je rutinně prováděna ve forenzních a toxikologických laboratořích po celém světě. Výrobci nepovolených podpůrných prostředků jako jsou anabolické steroidy se vždy snaží být o krok napřed před analytickými chemiky. Klasický MS/MS přístup sice poskytuje vysoce citlivé stanovení, avšak pouze pro cílový seznam analytů. Naproti tomu LECO TOF MS hmotnostní spektrometry s vysokým rozlišením (HR TOF MS, HRT MS) jsou vhodné pro  citlivou kvantifikaci známých sloučenin a současnou detekci a identifikaci dosud neznámých látek. Pro tyto aplikace LECO vyvinulo univerzální necílovou metodu využívající „high resolution“ TOFMS detekci. Ultra vysoké rozlišení (až 50,000 na m/z 614, při 200 Hz rychlost sběru dat), vysoká přesnost hmoty (< 1 ppm) spolu se sofistikovanými nástroji softwaru ChromaTOF HRT poskytuje ideální řešení pro dosažení těch nejspolehlivějších výsledků.

014-02-02_SepSci_Market5-2

Drogy

V Evropě i jinde na světě je pozorován nárůst užívání takzvaného „Spice“, což jsou syntetické drogy na bázi kanabinoidů, s podobnými účinky jako marihuana.  Vzhledem k tomu, že tato skupina drog zahrnuje velký počet různých chemických sloučenin, které jsou neustále obměňovány, je kontrola těchto drog poměrně nesnadná. Tradiční cílové techniky analýzy zde totiž mohou selhat. LECO ve spolupráci se špičkovou německou laboratoří zaměřenou na tuto problematiku vyvinulo rychlou, citlivou a účinnou GC-TOFMS metodu pro snadné odhalení „Spice“ sloučenin a jejich potenciálních metabolitů. TOF MS poskytuje pro tuto aplikaci jedinečnou výhodu možnosti kvantifikace známých analytů a současného screeningu neznámých metabolitů či detekce nových dosud neznámých příbuzných sloučenin.

014-02-02_SepSci_Market5-1
Zpět