LECO Workshop: Metabolomics

Dates:  27 – 28 November 2019

Venue:  LECO European Application and Technology Center

The workshop will cover the topics 1-D and 2-D metabolomics. We will work with the Pegasus HT, 4D, BT, BT 4D, HRT+ and HRT+ 4D. Presentations by both users and LECO application specialists are planned. 2 day event with social programme.


Intended for: Users from the university sector and industrial research in the field of metabolism research.

The Participation is free of charge!

Speakers will be anounced soon…

Metabolomics Workshop

Analýza biomarkerů

Hledání biomarkerů pro diagnostiku a předpovídání rizik chorob vyžaduje přesnou identifikaci nízkomolekulárních sloučenin. Proto jsou kladeny vysoké nároky na použitou MS detekci. LECO High Resolution TOF (HRT) poskytuje ultra vysoké rozlišení spojené s vynikající přesností měření hmoty a  představuje tak vhodný nástroj pro detekci a identifikaci velkého počtu metabolitů v rámci jediné analýzy. LECO nabízí HRT technologii ve spojení s GC separací. „High resolution“ TOF MS spolu s ChromaTOF software tak otevírá široké možnosti v oblasti hledání nových biomarkerů.

014-02-02_SepSci_Market4-3

Metabolomika rostlin

Charakterizace malých molekul v kvalitních potravinách nebo v různých druzích rostlin za účelem medicinálního využití je jedním z hlavních cílů rostlinné metabolomiky. Detekce nízkých koncentrací minoritních analytů na pozadí intenzivních interferencí složek matrice jako jsou cukry nebo chlorofyl, může být poměrně problematická.  Na druhé straně v případě necílové analýzy, kdy nás zajímá koplexní složení, není vhodné vzorky čistit. LECO GCxGC-TOFMS systém poskytuje vhodné řešení díky unikátní chromatografické separaci a kvalitní možnosti identifikace neznámých sloučenin. Díky tomu jsou LECO systémy využívány špičkovými evropskými i světovými pracovišti v oblasti metabolomiky.

014-02-02_SepSci_Market4-2

Metabolomická analýza

Metabolomika je vědní disciplína zabývající se studiem komplexního metabolomu (souboru metabolitů) ve vzorcích rostlinných, živočišných či lidských tkání a tělních tekutin. Díky tomu je možné studovat mechanismy metabolismu zdravých či nemocných jedinců, vliv působení chemických sloučenin jako jsou léčiva a další. Přeneseně se metabolomické postupy uplatňují například i při studiu atenticity a vystopovatelnosti („traceability“) potravin. Metabolomická analýza se většinou zabývá studiem malých molekul, proto jsou nejčastěji používány techniky GC- a LC-MS. Vzhledem k tomu, že cílem metabolomických strategií je „vše“ co je obsaženo ve vzorku, jsou takové analýzy velmi náročné jak z hlediska nároků na použitou instrumentaci, tak z hlediska vyhodnocení dat včetně jejich statistického zpracování.LECO TOFMS je technologií poskytující všechny předpoklady ke kvalitnímu necílovému měření a zpracování data. TOF MS analyzátor poskytuje kvalitní nezkreslená spektra s dostatečnou hustotou; algoritmy automatického vyhledávání píků, dekonvoluce a identifikace softwaru ChromaTOF umožňují kvalitní zpracování dat. K dispozici je také pokročilá funkce statistické porovnání vzorků, která umožňuje automatizovaný „alignment“ dat, pro GC-TOF MS, tak i GCxGC-TOF MS data.

014-02-02_SepSci_Market4-1
Zpět