Analýza biomarkerů

Hledání biomarkerů pro diagnostiku a předpovídání rizik chorob vyžaduje přesnou identifikaci nízkomolekulárních sloučenin. Proto jsou kladeny vysoké nároky na použitou MS detekci. LECO High Resolution TOF (HRT) poskytuje ultra vysoké rozlišení spojené s vynikající přesností měření hmoty a  představuje tak vhodný nástroj pro detekci a identifikaci velkého počtu metabolitů v rámci jediné analýzy. LECO nabízí HRT technologii ve spojení s GC separací. „High resolution“ TOF MS spolu s ChromaTOF software tak otevírá široké možnosti v oblasti hledání nových biomarkerů.

014-02-02_SepSci_Market4-3

Metabolomika rostlin

Charakterizace malých molekul v kvalitních potravinách nebo v různých druzích rostlin za účelem medicinálního využití je jedním z hlavních cílů rostlinné metabolomiky. Detekce nízkých koncentrací minoritních analytů na pozadí intenzivních interferencí složek matrice jako jsou cukry nebo chlorofyl, může být poměrně problematická.  Na druhé straně v případě necílové analýzy, kdy nás zajímá koplexní složení, není vhodné vzorky čistit. LECO GCxGC-TOFMS systém poskytuje vhodné řešení díky unikátní chromatografické separaci a kvalitní možnosti identifikace neznámých sloučenin. Díky tomu jsou LECO systémy využívány špičkovými evropskými i světovými pracovišti v oblasti metabolomiky.

014-02-02_SepSci_Market4-2

Metabolomická analýza

Metabolomika je vědní disciplína zabývající se studiem komplexního metabolomu (souboru metabolitů) ve vzorcích rostlinných, živočišných či lidských tkání a tělních tekutin. Díky tomu je možné studovat mechanismy metabolismu zdravých či nemocných jedinců, vliv působení chemických sloučenin jako jsou léčiva a další. Přeneseně se metabolomické postupy uplatňují například i při studiu atenticity a vystopovatelnosti („traceability“) potravin. Metabolomická analýza se většinou zabývá studiem malých molekul, proto jsou nejčastěji používány techniky GC- a LC-MS. Vzhledem k tomu, že cílem metabolomických strategií je „vše“ co je obsaženo ve vzorku, jsou takové analýzy velmi náročné jak z hlediska nároků na použitou instrumentaci, tak z hlediska vyhodnocení dat včetně jejich statistického zpracování.LECO TOFMS je technologií poskytující všechny předpoklady ke kvalitnímu necílovému měření a zpracování data. TOF MS analyzátor poskytuje kvalitní nezkreslená spektra s dostatečnou hustotou; algoritmy automatického vyhledávání píků, dekonvoluce a identifikace softwaru ChromaTOF umožňují kvalitní zpracování dat. K dispozici je také pokročilá funkce statistické porovnání vzorků, která umožňuje automatizovaný „alignment“ dat, pro GC-TOF MS, tak i GCxGC-TOF MS data.

014-02-02_SepSci_Market4-1
Zpět