Naši partneři

LECO Instrumente Plzeň: oficiální distributor společnosti GERSTEL

GERSTEL vyvíjí a vyrábí robotické autosamplery, které umožňují automatizaci přípravy vzorků před nástřikem do kapalinového či plynového chromatografu. Umožňují automatizovanou derivatizaci vzorků, termální desorpci, SBSE, statický či dynamický headspace, SPE a další. Gerstel příprava vzorku zlepšuje opakovatelnost a reprodukovatelnost analýz a snižuje meze detekce.  Řešení firmy Gerstel lze integrovat do GC a LC systémů předních výrobců. Prostřednictvím individuálních uživatelských pomáháme zákazníkům v automatizaci a aplikaci analytických technik při řešení  náročných úkolů v praxi.

 

LECO Instrumente Plzeň spol. s r.o. je oficiálním distributorem společnosti GERSTEL v těchto zemích: Česká republika; Maďarsko; Bosna a Hercegovina; Slovenská republika; Chorvatsko; Srbsko a Černá Hora; Ukrajina; Rumunsko; Slovinsko; Bulharsko; Moldávie

 

Pro více informací o společnosti GERSTEL a našich řešeních navštivte prosím naše stránky:  www.gerstel.com

Zpět