• GCxGC FID/ECD

  GCXGC

  Pro generování vysoce kvalitních analytických dat, které odpovídají nárokům na QC a produktivitu laboratoří, jsou vyžadovány systémy schopné poskytnout vhodné nástroje pro jejich zajištění. LECO GCxGC řešení nabízejí systém s výrazně lepší chromatografickou separací spolu s unikátní možností nastavení všech parametrů modulace. Univerzální ChromaTOF® software podpořený LECO GCxGC hardwarem představuje cestu pro zvýšení pro zlepšení produktivity Vaší práce.

 • GCxGC TOF MS

  GCXGCTOFMS

  Výrazně lepší chromatografická separace v kombinaci s LECO TOFMS detekcí nabízí neporovnatelně zlepšení chromatografické separaci a komprehensivní analýzu. LECO GCxGC-TOFMS platforma umožňuje detekci látek (sto- až tisíckrát vice látek než v jednorozměrné analýze). Flexibilní a zároveň intuitivní ChromaTOF® software Vám pomůže porozumět a optimalizovat GCxGC techniku a tím zvýšit způsobilost laboratoře.

 • Výhody ChromaTOF GCxGC

  TOF_SOFT

  Rutinní akvizice dat v GCxGC-TOFMS a jejich zpracování jsou zjednodušeny díky unikátním a flexibilním nástrojům. Komplexní optimalizace všech parametrů GCxGC systému je snadná díky plné kontrole  GCxGC přístroje a pokročilému zpracování výstupních dat. Klasifikace a skripty umožňují inteligentní charakterizaci vzorků. LECO-Fiehn MS knihovna s více než 1100 spektry 700 unikátních metabolitů usnadňuje identifikaci i těch nejsložitějších metabolomických vzorků naměřených pomocí GCxGC-TOFMS.

   

Zpět