• Síra / Uhlík

  SulfurCarbon

  Technika stanovení obsahu síry a uhlíku buď současně nebo jednotlivě v různých organických materiálech jako je uhlí, koks, oleje i v anorganických materiálech jako půdy, cement, vápenec.  Přesné výsledky dostanete za tři minuty bez použití nebezpečných chemikálií.

 • Uhlík / Dusík / Protein

  CarbonNitrogenProtein

  Cenově přístupná alternativa ke Kjeldahlovu louhování. Analyzátory LECO jsou rychlejším, bezpečnějším a spolehlivějším měřením obsahu proteinu v potravinách. Dumasova přímá spalovací metoda nabízí minimální přípravu vzorku, větší navážka zajistí optimum v homogenitě analýzy a přesnosti měření.

 • Uhlík / Dusík / Síra v makro vzorcích

  CarbonNitrogenSulfur

  LECO nabízí jedinečné řešení pro nízkonákladové stanovení uhlíku, dusíku a síry v  půdách, zemědělských krmivech a píci, hnojivech, potravinách a dalších kapalných a pevných organických vzorcích. Vysoce výkonná analýza prvků v charakteristicky různorodých vzorcích obtížných na přípravu nebo ve vzorcích s nízkým obsahem prvků. Makronavážky do 3g v méně než 5 minutách.

  no post
 • Uhlík / Vodík / Dusík / Kyslík

  CarbonHydrogenNitrogen

  Od určení nutriční hodnoty (protein) potravin a krmiv přes materiálové charakteristiky jako rozdělení a ocenění paliv, uhlí koksu až k půdám a rostlinám, to je několik příkladů širokého pole užití LECO CHN analyzátorů. For optimum versatility, jsou přístroje dostupné v různých konfiguracích—dusík/protein, uhlík/dusík a uhlík/vodík/dusík.

 • Uhlík / Vodík / Dusík / Kyslík / Síra ( CHNOS )

  CarbonHydrogenNitrogenOxygenSulfur

  Nejmodernější hardwarová a softwarová technologie pro optimální výkon při stanovení obsahu prvků C,H,N,O,S v mikronavážkách (1 až 10 mg). Analyzátory nabízejí nízkonákladové analýzy pro přesné stanovení obsahu prvků rozmanitých tuhých i kapalných vzorků v oblasti léčiv, polymerů, chemických a petrochemických látek.

 • Stanovení tavitelnosti popela

  Ash

  Normalizovaný postup dle ASTM, DIN, ISO a  BSI norem pro automatické stanovení teplot tavení popela ve vzorcích popela z uhlí, koksu nebo biomasy.  Přístroj LECO Vám nabízí vysoký výkon a automatické vyhodnocení pomocí funkce rozpoznání obrazu (IRF), konfigurace dvou pecí umožní analyzovat vzorky souběžně v oxidačních a redukčních atmosférách a mnoho dalšího.

 • Spotřební material – organika

  Zkonstruovali jsme naše přístroje tak, abychom maximalizovali robustnost při nejmenším podílu angažovanosti obsluhy . Použijte LECO originální spotřební material pro dosažení optimálního výkonu a dlouhé životnosti vašeho přístroje. Pro organické aplikace nabízíme opakovaně použitelné niklové lodičky, keramické lodičky a niklové vložky na jedno použití, cínové kapsle, anhydrone, N Catalyst, Lecosorb, měděné třísky, pruky křemenné vaty, ocelovou vatu, keramické lodičky, kapsle a kelímky, spalovací/reakční trubice a technické sklo, cerifikované standardy a kalibrační vzorky a mnoho dalšího.

  main-Consum-Organic
Zpět