Analýza fázového uhlíku v pevných látkách podle normy DIN19539

Banner-soil-graph

Simultání stanovení TIC, TOC a ROC (EC) pomocí teplotně rampované analýzy

Již mnoho let se pro stanovení fází přítomného uhlíku používá „mokrá“ chemie pomocí kyseliny

Dlouhá léta se pro určení fáze přítomného uhlíku používá mokrá chemie s kyselinou pro stanovení anorganického uhlíku (Inorganic Carbon). Krom nevýhody práce s kyselinou se rovněž do výsledku vnáší systematická chyba stanovení způsobená přítomností elementárního uhlíku. Ten byl vždy chybně stanovován jako součást úplného organického uhlíku (Total Organic Carbon – TOC). S příchodem normy DIN19539 by tento problém měl být vyřešen. Metoda funguje na principu programového nárůstu teploty a postupným uvolňováním jednotlivých fází TOC, TIC a EC*.
* pozn.: EC se občas značí jako ROC

Uživatelé analyzátorů série LECO RC mohou stanovit jednotlivé fáze během jediné analýzy bez používání agresivních kyselin či jiných chemikálií.
Metoda je použitelná pro pevné látky nebo například odpady.

Výhody LECO RC612 :

  • TOC / TIC / EC /ROC analýza v pevných vzorcích
  • Metoda na principu programového nárůstu teploty
  • V souladu s normou DIN 19539 a VD Lufa Methods
  • Možnost fázové vody jako dalšího měřeného parametru
  • Možnost volby nosného plynu kyslík/dusík
A linear temperature ramping from 100 to 1000°C shows Carbon/Water signals. A look to the Carbon Peak curve shows three different Carbon phases beeing "burned" during the tempreature rising : the Organic Carbon, Elemental Caron and Inorganic Carbon

Lineární rampování teploty od 100 do 1000°C poskytuje signály uhlík/voda. Při pohledu na uhlíkovou křivku vidíme tři odlišné fáze oddělené v závislosti na rostoucí teplotě: Organický uhlík, Elementární uhlík a Anorganický uhlík. Signál vody ukazuje vlhkost při nejnižších teplotách (první pík) a druhý pík ve stejné oblasti jako TOC potvrzuje tuto formu uhlíku.

 

Můžeme Vám pomoci
Technickou informací
Cenovou kalkulací / Cenovou nabídkou
Testováním vzorku / Demonstrací přístroje ?
Kontakt


Naše řešení Article-DIN-cover Stáhnout

Zpět