Analytická řešení pro cement

Cement-analysis-LP

Vsaďte na přístroje LECO pokud potřebujete pomoci s kontrolou kvality.

Proces výroby cementu přináší každý den výzvy v podobě kontroly kvality produkce. Ať už je váš produkt sádra, vápenec, škvára, vápno, fosilní či alternativní paliva, společnost LECO vám díky svému širokému portfoliu přístrojů nabízí profesionální řešení pro udržení vysoké kvality vaší produkce.

 

Níže naleznete vybrané aplikace měřené na našich přístrojích. Kontaktujte nás pro detailnější informace.

Calorimeter

AC600

Kalorimetr

• Spalné teplo v palivech a alternativních palivech
• Spalné teplo vzorků životního prostředí

CHN628

CHNS elementární analyzátor

• C, H, N a S v uhlí a koksu
• C, H, N a S v alternativních palivech
• C, H, N a S v tekutých palivech
• C, H, N a S ve vzorcích životního prostředí

Sulfur and Carbon Analysis by Combustion

SC832

Analyzátor síra/uhlík

• CO2 /SO3 v cementu, klinkru, surovinové moučce, vápenci, vápně atd.
• C/S v pevných palivech (uhlí, koks, odpady)
• C/S v kapalných palivech (oleje, odpady…)
• C/S ve vzorcích životního prostředí

RC612

Fázová analýza uhlík/voda

 • • Obsah TOC/TIC/EC ve vápenci, surovinách a jiných  matricích
 • • CO /voda obsah v cementu/klinkru
 • • Rychlý test LOI pomocí zkoušky voda/CO1
 • Vlhkost, voda, uhlík v páleném a hašeném vápně
 • • CO2 /karbonát obsah ve vápně
 • • Krystalická voda v klinkrech
 • • H2O-fáze/vápno/sádra
 • • CO2 fáze v cementu

TGA701

Makro termogravimetrie (makro TGA)

 • • Ztráta žíháním (LOI) v popílku, uhelném popílku a portlandském cementu pomocí makro TGA
 • • Dvoukroková ztráta žíháním (LOI) v cementu
 • • Vlhkost, prchavá hořlavina, popel a vázaný uhlík v uhlí
 • • Vlhkost, prchavá hořlavina, popel v alternativních palivech
 • • Hydratační formy sádry
 • • Vlhkost /krystalická voda ve vápenci

CS744

HF analyzátor uhlík/síra

 • • Rychlé stanovení CO2/SO3 v cementu, klinkru a jiných cementových produktech
 • • SO3 v sádře

Můžeme Vám pomoci
Technickou informací
Cenovou kalkulací / Cenovou nabídkou
Testováním vzorku / Demonstrací přístroje ?
Kontakt

Naše řešeníCement_Download_ThumbnailStáhnout

Zpět