Spotřební materiál pro anorganiku Spotřební materiál pro analyzátory prvků v inorganických materiálech

Consum
main-Consum-Inorganic

REFEREČNÍ KARTY

Referenční karty nabízejí rozložené zobrazení jednotlivých částí přístrojů, s uvedením přesného umístění náhradních dílů, potřebných číslných označení dílů a popisy spotřebního materiálu.

Zkonstruovali jsme naše přístroje tak, abychom maximalizovali robustnost při nejmenším podílu angažovanosti obsluhy; avšak, existuje několik faktorů jak maximalizovat  životnost přístroje. Hlavně to jsou pravidelná údržba, odpovídající velikost vzorku a použití správných spotřebních materiálu pro každou aplikaci.

LECO zákazníkům je k dispozici  široký rozsah podpůrných materiálů. Referenční karty nabízejí celkový pohled na jednotlivé přístroje se zaměřením na přesné umístění náhradních dílů, potřebná čísla dílů a popisy spotřebních materiálů. Tyto karty mohou být získány od zástupců LECO nebo stažením poslední verze z našich stránek – viz odpovídající stránka výrobku.

S cílem získat co nejvyšší úroveň výkonnosti, nabízíme našim zákazníkům širokou škálu spotřebního materiálu a standardů, abychom poskytli ty nejlepší výsledky pro váš přístroj.

Stáhněte si (PDF) katalog na záložce „Dokumentace“.

 

 

Pro anorganické aplikace LECO nabízí:

 • Různé chemické reagencie
 • Akcelerátory/Urychlovače tavení
 • Grafitové spalovací kelímky
 • Kapsle a Kelímky
 • Spalovací/Reakční trubice
 • Sklo
 • Primární standardy
 • Certifikované referenční materiály (CRM)
 • Kalibrační vzorky
 • Vakuové vzorkovače
 • Pin trubice
 • a další
Zpět