GCxGC-FID Komprehenzivní dvoudimenzionální plynový chromatograf s plameno ionizačním detektorem

GCXGC

Popis

LECO GCxGC technologie přináší řešení pro vzorky, které jsou příliš komplexní pro klasickou jednorozměrnou plynovou chromatografii. GCxGC nabízí dramaticky zlepšenou chromatografickou separaci v kombinaci s jedinečným softwarem ChromaTOF, který zajišťuje vysokou produktivitu ve zpracování dat z rutinních měření.

 

LECO GCxGC poskytuje vyšší kvalitu separace než u konkurenčních systémů a až o jeden řád vyšší citlivost, pro takové aplikace jako je stanovení sirných látek v petrochemických vzorcích či chirálních sloučenin ve vzorcích aroma a vůní. Díky robustnímu hardware spolu s „inteligentním“ a uživatelsky snadným software Vám LECO GCxGC poskytne to nejlepší řešení pro vaše analytické potřeby.

 

Výhody LECO GCxGC-FID :

 • Vylepšená separace pro složité vzorky
 • Softwarová platforma ChromaTOF® – jednoduché použití, vše na jednom místě od měření až po výsledek
 • Jednoduchá charakterizace komplexních vzorků s využitím nástroje Klasifikace dostupného v softwaru ChromaTOF
 • Lepší detektabilita a současně vyšší píková kapacita díky GCxGC technologii s kryogenní dvoustupňovou termální modulací (Dual stage thermal modulation)
 • Zvýšení poměru signálu k šumu až o jeden řád díky kryofokusaci píků
 • Schopnost oddělit chromatografické píky A ZÁROVEŇ snížit limit detekce (LOD) oproti klasickým GC metodám
 • Bezproblémový transfer metod z GCxGC-TOFMS na GCxGC-FID pro levné rutinní analýzy
 • Detektor elektronového záchytu (ECD) a sírový chemiluminiscenční detektor (SCD) také v nabídce

 

Princip a výhody

Jako výsledek své průkopnické práci v oblasti zpracování GCxGC dat, vyvinula firma LECO software ChromaTOF, který poskytuje bezkonkurenční možnosti pro práci s GCxGC daty. ChromaTOF nabízí v jednotné platformě jednoduchou obsluhu, automatické prohledávání dat a jejich vizualizaci včetně 3D zobrazení. Posktuje nástroje jak pro rutinní aplikace, tak pro podrobnější práci se vzorky v rámci vědeckých projektů. Umožňuje snadno charakterizovat i ty nejsložitější vzorky a dosáhnout lepší kvality identifikace jejich složek a vyšší produktivity laboratoře.

 

 • 2D „Contour plot“ a prostorový 3D graf pro vizualizaci výsledků měření
 • Pokročilé algoritmy pro automatické vyhledávání píků
 • Uživatelsky nastavitelné klasifikace skupin analytů na základě oblasti jejich eluce ve 2D „contour plotu“
 • Bublinový“ graf zobrazující intenzity píků poloměrem bublin
 • Automatické generování reportů dle uživatelských templátů
 • Sumární tabulky pro kvantifikaci skupin látek
 • Snadný export dat a výsledků pro jejich další zpracování

 

Ke GCxGC separaci dochází díky nepřetržitě se opakující re-injekcí eluentu z 1. GC kolony na kolonu druhou s orthogonální fází. To je zajištěno modulátorem, který je srdcem kvalitní GCxGC separace.

 

 

LECO ve svých GCxGC přístrojích využívá kryogenní dvoustupňový termální modulátor umístěný mezi první a druhou kolonou, modulovat je možné buď na začátku druhé kolony nebo na konci první kolony. V klasickém provedení se používá s chlazením kapalným N2, ale dostupná je i consumable-free verze, tedy bez nutnosti použití kapalného dusíku. Modulátor, patentovaný firmou LECO, se skládá ze čtyř trysek, z nichž dvě jsou zdrojem chladného média a dvě jsou zdrojem horkého média. Trysky jsou uspořádány do dvou oddělených zón, kde dochází k zadržení eluentu z první kolony a jeho opětovnému řízenému „nástřiku“ na druhou kolonu. Oddělená a nezávisle vyhřívaná sekundární pec, ve které je umístěna 2. kolona, umožňuje optimalizaci podmínek separace ve druhé dimenzi.

Uspořádání GC pece s jednotlivými komponenty GCxGC: (A) GC nástřik, (B) Primární GC kolona, (C) Spojka mezi primární a sekundární GC kolonou, (D) Modulátor, (E) Sekundární pec, (F) Transfer line – nepotažená kapilára, (G) Detektor.

Aplikace

Různorodé LECO přístroje lze použít pro širokou škálu aplikací Níže uvádíme výběr aplikačních listů pro nejznámější aplikace. Pro více informací kontaktujte naše obchodní a aplikační specialisty.

Classification Regions, Streamlining

Classification Regions: A Tool for Streamlining the Interpretation of Complex GCxGC DataVíce informací…

Biodiesel, Palm Oil, Jatropha Curcas Linn

Biodiesel Samples Derived from Palm Oil and Jatropha Curcas Linn by GCxGC-FIDVíce informací…

Classification of Compounds in a Diesel

Classification of Compounds in a Diesel Sample Using GCxGC-FID Analysis and Automated ChromaTOF Data ProcessingVíce informací…

Trans-Fatty Acids, Edible Oils

Automated Analysis of Total Saturated and Trans-Fatty Acids in Edible Oils Using GC×GC–FIDVíce informací…

Consumable- Free Modulator, Second Column Modulation

LECO's GCxGC Utilizing a Consumable- Free Modulator and Second Column ModulationVíce informací…

Thermally Modulated GCxGC vs 1D GC

Comparing Detectability: Thermally Modulated GCxGC vs 1D GCVíce informací…

Comprehensive, ChromaTOF, Software

An Introduction to LECO's Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography (GCxGC) with ChromaTOF SoftwareVíce informací…

Diesel Fuel by GCxGC

Analysis of Pump Diesel by GCxGC-FID Using Consumable-Free ModulatorVíce informací…

Gasoline, FID

Analysis of Gasoline by GCxGC-FIDVíce informací…

Biodiesel, Palm Oil

Analysis of Biodiesel Samples Derived from Palm Oil by GCxGC-FIDVíce informací…

Pump Diesel, alkylated benzenes, naphthalenes, thiophenes, anthracenes

GCxGC-FID Analysis of Pump Diesel with Classifications for alkylated benzenes, naphthalenes, thiophenes and anthracenesVíce informací…

Lemon Oil, FID, Quantification,

Comparison of the Analysis of California Lemon Oil: GC-FID vs. GCxGC-FIDVíce informací…

Příslušenství a modely

Volitelná příslušenství

Pro tento výrobek existují různá volitelná příslušenství. Kontaktujte naše obchodníky a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

GCxGC s „Consumable-Free“ modulátorem

Volitelné nástřiky (včetně S/SL, PTV, a MMI) 

Volitelné detektory (včetně SCD, NPD a -ECD)

 

Modely

Každý přístroj může být nakonfigurován tak, aby vyhovoval Vašim konkrétním potřebám. Kontaktujte naše obchodní a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

GCxGC s termálním modulátorem chlazeným kapalným dusíkem

GCxGC s „Consumable-Free“ modulátorem

 

Dokumentace

Zpět