Pegasus GC-HRT+ 4D Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr

GCXGCHRTTOFMS
PEGASUS GC-HRT+ 4D

Značkový software ChromaTOF

Technologie Folded Flight Path

Folded Flight Path Technology

R=50,000 ; Mass accuracy < 1ppm

Popis

Nejčerstvější novinkou firmy LECO v oblasti plynové chromatografie je přístroj Pegasus GC-HRT+ 4D. Tento unikátní systém vám nabízí bezkonkurenčí nástroj pro měření komplexních vzorků a identifikaci neznámých látek. Kombinace nejdokonalejší separace GCxGC a TOFMS s HRD® (dekonvoluce ve vysokém rozlišení) uživatelům pomáhá nalézt několikanásobně více analytů a jistěji je identifikovat.

Tyto technologické pokroky jsou pod křídly našeho výborného softwaru ChromaTOF®, který je stvořen pro práci s HR daty a umožňuje pracovat s knihovnamy NIST a AML (knihovnami naměřených ve vysokém rozlišení).
Další nadstavby, jako třeba určení molekulové hmotnosti pomocí CI zdroje, retenční indexy, izotopické poměry, přesná hmota i pro jednotlivé fragmenty, to vše vede k lepší a jistější identifikaci.

S hmotnostním rozlišením 1 ppm a potenciální píkové kapacitě, která minimálně 2x převyšuje jakýkoliv jiný hmotnostní spektrometr na trhu, je Pegasus GC-HRT+ 4D nejvodnější nístroj pro charakterizaci nejsložitějších vzorků.
Co vám přináší Pegasus GC-HRT+ 4D:

  • Technologii Encoded Frequent Pushing™ (EFP™) – výrazné vylepšení analytických možností přístrojů GC-HRT+ a GCxGC-HRT+, především zvýšená citlivost, rozšíření lineárního dynamického rozsahu a další. Přečtěte si více o technologii EFP stažením našeho letáku o EFP z tabulky dokumentů
  • HRD® (High Resolution Deconvolution®) – dekonvoluce dat pracující s HR daty pro identifikaci analytů ve složité matrici
  • Technologie FFP nepřináší pouze vyšší rozlišení, ale také mnohonásobnou fokusaci iontů v analyzátoru, čímž přispívá k menšímu šumu pozadí.
  • Nástroj SAT (Spectral Analysis Tool) vám pomáhá při práci s daty naměřenými ve vysokém rozlišení s přesnou hmotou. Tento doplněk našeho softwaru ChromaTOF je připraven vám pomoci s kvantifikací a identifikací sloučenin obsahující heteroatomy ve vašich GC či GCxGC měřeních. Přečtěte si více o nástroji SAT stažením našeho letáku o SAT z tabulky dokumentů
  • KADAS®, náš patentovaný akviziční systém sběru dat založený na statistickém principu, významně snižuje šum, hlídá přesnost měření a radikálně zmenšuje velikost datových souborů
  • Značkový softwar ChromaTOF speciálně vyvinutý pro HRT+  a GCxGC poskytuje pokročilé možnosti pro měření, kvalitativní a kvantitativní analýzu, vše v jednom uživatelsky příjemném prostředí

Princip a výhody

Zdroj pro chemicou ionizaci

Pomožte si k lepší identifikaci neznámých látek. Použitím zdroje pro chemickou ionizaci dokáže Pegasus GC HRT+ 4D určit molekulovou hmotnost s vynikající přesností a hmotnostním rozlišením. Máte tedy k dispozici oba iontové zdroje, EI zdroj pro porovnání spekter s knihovnou a CI zdroj pro potvrzení molekulovéo iontu. Obojí s rozlišením přes 50 000 FWHM, přesností měření do 1 ppm a akviziční rychlostí až 200 spekter/sekundu bez vlivu na přesnost a rozlišení. Rovněž výsledky obsahují informace o izotopickém zastoupení. Díky těmto vlastnostem máte dostatek informací pro správnou identifikaci. Pro více informací o měření přesné hmoty si prosím stáhněte z tabulky dokumentů: How to Get the Best Mass Accuracies with HR-CI on the Pegasus GC-HRT.

 

Klikněte pro více informací zde:

CI ConfirmIdentify your Unknown

Dvoudimenzionální plynová chromatografie

Dvoustupňový modulátor se 4 tryskami a sekundární pec jsou namontovány uvnitř primární GC pece. Kontrola automatického podavače, GC, GCxGC modulátoru a hmotnostního spektrometru Pegasus TOFMS je plně řízeno a kontrolováno jediným softwarem ChormaTOF.

 

LECO knihovna přesných hmot (AML)

Chcete si být jistější při identifikacích? Knihovna LECO AML (accurate mass library) vám dává možnost porovnávat měřená data s knihovnou ve vysokém rozlišení. Pořadí z AML vám nabízí podobnost pro HR data, nikoliv pouze jednotkového rozlišení, jak je běžné pro ostatní knihovny.

 

Aplikace

Různorodé LECO přístroje lze použít pro širokou škálu aplikací Níže uvádíme výběr aplikačních listů pro nejznámější aplikace. Pro více informací kontaktujte naše obchodní a aplikační specialisty.

Novinka! – Využití Pegasu GC-HRT 4D pro vylepšenou charakterizaci metabolitů kvasinek

LECO Pegasus GC-HRT 4D a software ChromaTOF-HRT ukazují, že jsou výborným nástrojem pro molekulární profilování kvasinek. Kombinace EI a CI HRT vysokého rozlišení, měřené přesné hmoty umožňuje rychlou identifikaci látek.Více informací…

Příslušenství a modely

Volitelná příslušenství

Pro tento výrobek existují různá volitelná příslušenství. Kontaktujte naše obchodníky a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

Plynová chromatografie

Plynové chromatografy řady 7890.
Dostupné různé inlety a dávkovače.

LECO L-Pal3 automatický dávkovač

LECO's L-Pal3 Automated Sample Injector

Zvyšte svoji produktivitu s naším L-Pal3 dávkovacím zařízením

Příprava vzorku a automatizace

Můžete využít automatizaci pro přípravu vzorků a nástřik. Zjednodušte si práci a zpřesněte si výsledky. LECO nabízí automatizaci pro kapalné vzorky, Headspace techniku či pro SPME. Rovněž dostupná je termální desorpce a automatická výměna linerů (ALEX).

Generátory dusíku

Generátory dusíku pracují buď se stlačeným vzduchem z laboratoře nebo s vestavěným kompresorem.

Dokumentace

Prospekty ke stažení

Zpět