Pegasus GC-HRT+ Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometr s TOF (průletovým) analyzátorem

GCTOFHRTMS
PEGASUS GC-HRT+

Značkový ChromaTOF software

Folded Flight Path Technology

Folded Flight Path Technology

R=50,000 ; Mass accuracy < 1ppm

Popis

Nyní s vylepšenou citlivostí, Pegasus GC-HRT+ je připraven čelit nejnáročnějším analytickým výzvám. Tento unikátní hmotnostní spektrometr nabízí vynikající přesnost měřených hmot, měření v plném hmotnostním rozsahu s jedinečnou ryhlostí sběru dat bez omezení, izotopické poměry odpovídající realitě, vysoké rozslišení, toto všechno v jediném nástřiku vzorku.

Firmou LECO patentovaná technologie FPP (Folded Flight Path) přináší novátorský systém umožňující měření s rozlišením přesahující 50 000 FWHM, přesnost měření hmot do 1 ppm a rychlost akvizice 200 spekter/sekundu – to vše najednou pro nalezení všech látek s vysokou jistotou identifikace.

 

Co vám přináší Pegasus GC-HRT+ :

  • Technologii Encoded Frequent Pushing™ (EFP™) – výrazné vylepšení analytických možností přístrojů GC-HRT+ a GCxGC-HRT+, především zvýšená citlivost, rozšíření lineárního dynamického rozsahu a další. Přečtěte si více o technologii EFP stažením našeho letáku o EFP z tabulky dokumentů
  • Technologie FFP nepřináší pouze vyšší rozlišení, ale také mnohonásobnou fokusaci iontů v analyzátoru, čímž přispívá k menšímu šumu pozadí.
  • Nástroj SAT (Spectral Analysis Tool) vám pomáhá při práci s daty naměřenými ve vysokém rozlišení s přesnou hmotou. Tento doplněk našeho softwaru ChromaTOF je připraven vám pomoci s kvantifikací a identifikací sloučenin obsahující heteroatomy ve vašich GC či GCxGC měřeních. Přečtěte si více o nástroji SAT stažením našeho letáku o SAT z tabulky dokumentů
  • KADAS®, náš patentovaný akviziční systém sběru dat založený na statistickém principu, významně snižuje šum, hlídá přesnost měření a radikálně zmenšuje velikost datových souborů.
  • HRD® (High Resolution Deconvolution®) – dekonvoluce dat pracující s HR daty pro identifikaci analytů ve složité matrici.
  • Co dalšího je ve vašem vzorku? Naše vysoké rozlišení v kombinaci s HRD vám odliší isobarické ionty s rozdílem hmot ~ 0.02 amu.

Princip a výhody

IONTOVÝ ZDROJ PRO CHEMICKOU IONIZACI

Pomožte si k lepší identifikaci neznámých látek. Použitím zdroje pro chemickou ionizaci dokáže Pegasus GC HRT určit molekulovou hmotnost s vynikající přesností a hmotnostním rozlišením. Máte tedy k dispozici oba iontové zdroje, EI zdroj pro porovnání spekter s knihovnou a CI zdroj pro potvrzení molekulovéo iontu. Obojí s rozlišením přes 50 000 FWHM, přesností měření do 1 ppm a akviziční rychlostí až 200 spekter/sekundu bez vlivu na přesnost a rozlišení. Rovněž výsledky obsahují informace o izotopickém zastoupení. Díky těmto vlastnostem máte dostatek informací pro správnou identifikaci. Pro více informací o měření přesné hmoty si prosím stáhněte z tabulky dokumentů: How to Get the Best Mass Accuracies with HR-CI on the Pegasus GC-HRT.

 

Klikněte pro více informací zde:

CI ConfirmIdentify your Unknown

LECO knihovna přesných hmot (AML)

Chcete si být jistější při identifikacích? Knihovna LECO AML (accurate mass library) vám dává možnost porovnávat měřená data s knihovnou ve vysokém rozlišení. Pořadí z AML vám nabízí podobnost pro HR data, nikoliv pouze jednotkového rozlišení, jak je běžné pro ostatní knihovny.

 

Příslušenství a modely

Volitelná příslušenství

Pro tento výrobek existují různá volitelná příslušenství. Kontaktujte naše obchodníky a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

Plynová chromatografie

Plynové chromatografy řady 7890.
Dostupné různé inlety a dávkovače.

LECO L-Pal3 automatický dávkovač

LECO's L-Pal3 Automated Sample Injector

Zvyšte svoji produktivitu s naším L-Pal3 dávkovacím zařízením

Příprava vzorku a automatizace

Můžete využít automatizaci pro přípravu vzorků a nástřik. Zjednodušte si práci a zpřesněte si výsledky. LECO nabízí automatizaci pro kapalné vzorky, Headspace techniku či pro SPME. Rovněž dostupná je termální desorpce a automatická výměna linerů (ALEX).

Generátory dusíku

Generátory dusíku pracují buď se stlačeným vzduchem z laboratoře nebo s vestavěným kompresorem.

Dokumentace

Zpět