Pegasus BT Benchtop GC Time-of-Flight hmotnostní spektrometr

GCTOFMS
PEGASUS_BT_main

Vždy čistý iontový zdroj - StayClean™ ion source

otevřený EI zdroj = robustní a výhodný

Lineární dynamický rozsah

5 řádů

Popis

Nejčerstvější novinkou na trhu GC-MS je LECO Pegasus® BT – chytrá investice zejména pro laboratoře zaměřené na kvalitativní a kvantitativní analýzy známých i neznámých směsí.

Benchtop Pegasus BT obsahuje nový kompaktní průletový (TOF) hmotnostní spektrometr spojený s naším výborným softwérem ChromaTOF. Toto spojení vám dává vynikající přístrojové parametry, kompletní a citlivě naměřená analytická data. Jediný software jednoduše ovládá Pegasus BT od měření až po kompletní zpracování vašich dat.

Ideální nástroj pro rutinní analýzy (např. monitoring v životním prostředí, pesticidy, metabolomika a další). Pegasus BT GC-TOFMS zjednodušuje kvantifikaci a identifikaci s větší citlivostí.

Přístroj vám nabízí vysokou produktivitu, plnohodnotnější chemickou informaci a velmi nízké provozní náklady v porovnání s konvenčními kvadrupolovými přístroji.

Výhody :

Kontinuální sběr kvalitních spekter v plném hmotnostním rozsahu

Mezi přednosti průletových analyzátorů patří měření spekter v plném hmotnostním rozsahu nezávisle na rychlosti sběru dat bez poklesu citlivosti. Díky tomu je uspořádání GC-TOFMS výborná volba pro kvantitativní analýzy. Navrch získáváme kompletní záznam jednotlivých složek, díky čemuž můžeme v budoucnu data kdykoliv znovu prohledat pro přítomnost jiných analytů.


Necílová dekonvoluce – NonTarget Deconvolution™ (NTD™)
Automatický funkční algoritmus pro dekonvoluci vám pomůže odhalit koeluce a vliv matrice s vašimi analyty.

Zvýšená citlivost měření
Detekční limit Pegasu BT se pohybuje v řádech fg s dynamickým rozsahem pěti řádů. Identifikace a kvantifikace v každé analýze. Není třeba nastavovat SIM nebo MS/MS metody pro dosažení potřebné citlivosti a selektivity.

Vždy čistý iontový zdraoj-StayClean™ ion source
Otevřená konstrukce EI zdroje eliminuje časově náročné čištění intového zdroje. Prověřeno a odzkoušeno v reálných laboratorních podmínkách.

Praktický design
Kompaktní přístroj (benchtop) nezabírá zbytečně moc místa ve vaší laboratoři.

Automatizace
Podpora LECO L-PAL3 Liquid/HS/SPME Automatic Tool Exchange Autosampler, tak i ostatními autoinjektory.

ChromaTOF software
Verze 5.0 softwéru ChromaTOF od LECA obsahuje plně integrovanou kontrolu přístroje, akvizici, procesování a reportování dat na jediné platformě pracující pod operačním systémem Windows 7 (64 bit) nebo Windows 10.

Aplikace

Různorodé LECO přístroje lze použít pro širokou škálu aplikací Níže uvádíme výběr aplikačních listů pro nejznámější aplikace. Pro více informací kontaktujte naše obchodní a aplikační specialisty.

Ochutnávka „zvláštních a divokých“ vůní fazolí pomocí techniky HS SPME GCMS

Tento aplikační list demonstruje jednoduchost a možnosti přístroje LECO Pegasus BT pro efektivní profilování exotických vůní v komerčně dostupných fazolích. Ref. 203-821-529Více informací…

Metoda EPA 8270 Analýza semivolatilních organických látek přístrojem Pegasus BT GC-TOFMS

Tento aplikační list demonstruje výkon nového Pegasu BT pro potřeby metody EPA 8270 a splňení všech požadavků. Vynikající citlivost, široký lineární rozsah přístroje a možnost krátkých analýz, tedy vice změřených vzorků za stejný časový úsek. Tyto parametry společně s naším jedinečným iontovým zdrojem, který není nutno čistit (StayClean ion Source), jsou zde pro vase potřeby při minimálních provozních nákladech a bez nutnosti odstavovat přístroj. Ref. 203-821-530Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Bleskový screening barbiturátů v lidské moči pomocí GC-TOFMS

Data ukazují, že Pegasus BT bezproblémově deteguje analyty ve vyžadované koncentraci. Vynikající linearita je ukázána na příkladu barbiturátů z močového extraktu. Čas potřebný k analýze je kratší než 9 minut. Ref. 203-821-528Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Metabolomické profilování kukuřice a rýže pomocí Benchtop GC-TOFMS

Délka analýzy pouhých 10 minut, data byla zprocesována a metabolity identifikovány pomocí softvéru ChromaTOF - tedy automatické vyhledávání píků, porovnání spekter s databázemi a porovnání retenčních indexů. Ref. 203-821-526Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Analýza tuků v potravinách pomocí GC-TOFMS

I když stále v této oblasti dominuje standardní FID detekce, naše výsledky naměřené hmotnostním spektrometrem ukazují, co je možné dalšího z takových analýz zjistit. Pegasus BT se hodí i pro takovéto rutinní analýzy, jakou je stanovení tuků v potravinách. Ref. 203-821-525Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Rychlá analýza reziduí pesticidů v potravinách pomocí Benchtop GC-TOFMS

Kombinace vynikající linearity přesahující 4 řády dynamického rozsahu v kombinaci s sub ppb detekčním limitem v reálné matrici (LOD ≤ 0.1 ppb pro 74% pesticidů) ukazuje, jak moc platným pomocníkem Pegasus BT je v analýze reziduí pesticidů. Ref. 203-821-524Více informací…

Novinka Pegasus® BT ! Charakterizace nápojů na bázi ovocných čajů

Pegasus BT vám poskytuje kompletní profil voňavých látek pro každý vzorek v každém měření. Možnost popsání jednotlivých složek nám dává příležitost porovnávat a rozlišovat vzorky na měřené standardní metodikou. Ref. 203-821-523Více informací…

Novinka Pegasus® BT! Boj proti machinacím s palivy: Detekce Accutrace S10 v komerčních vzorcích nafty

LECO Pegasus BT GC-TOFMS bez problémů vyhoví těmto požadavkům. Bez použití jakékoliv další separace či přípravy vzorku, spikované vzorky nafty jsou analyzovány za méně než 15 minut s kvantifikačním rozsahem od 10 po 2500 ppb. Ref. 203-821-522Více informací…

Nový Pegasus® BT! Rychlý screening kontaktních alergenů v parfémech pomocí GC-TOFMS

Byla vyvinuta GC-TOFMS metoda pro separaci a detekci 24 regulovaných kontaktních alergenů v pouhých 5 minutách. Mimo tyto alergeny data obsahují rovněž výborné podklady pro charakterizaci aromatických látek v parfémech díky necílovému přístupu. Ref. 203-821-519Více informací…

Novinka Pegasus® BT! ASTM D5769: Normovaná metodika pro určení vysoké koncentrace aromatických látek v hotovém benzínu

Pegasus BT GC-TOFMS požadavky této metodiky velmi lehce splňuje ve všech požadavcích: citlivost, poměr iontů, lineární kalibrace. Díky tomu dostáváme robustní zařízení pro měření aromátů bez přeplňění iontového zdroje. Ref. 203-821-518Více informací…

Novinka Pegasus® BT! Kvantifikace 2,4,6-trichloroanisolu kvůli odhalení špatného korkového špuntu u vína

Pegasus BT vám přináší plná spektra v celém rozsahu m/z a citlivost, která je vhodná pro účely cílové analýzy a/nebo zároveň necílové vyhledávání neznámých látek. A jelikož Pegasus BT poskytuje lepší než nominální hodnoty m/z, umožňuje nám to kvalitnější oddělení analytů od pozadí Ref. 203-821-517Více informací…

Příslušenství a modely

Volitelná příslušenství

Pro tento výrobek existují různá volitelná příslušenství. Kontaktujte naše obchodníky a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

LECO’s L-PAL3 Automatický podavač vzorků
Zvyšte výkonnost a použitelnost vašeho přístroje pomocí autosampleru od firmy LECO dostupného v různých konfiguracích: Liquid/HS/SPME/Automatic Tool Exchange (ATX)

Modely

Každý přístroj může být nakonfigurován tak, aby vyhovoval Vašim konkrétním potřebám. Kontaktujte naše obchodní a produktové specialisty pro výběr nejvhodnější konfigurace.

Pegasus BT
Přístroj Pegasus BT GC-TOF včetně softwéru ChromaTOF

Dokumentace

Prospekty ke stažení

Zpět