Novinky: Kvalita biomasy a alternativních paliv

18-05-2015 • Analytika, elementární analýza

Biofuels-e-banner

Tuhá biopaliva: Spalné teplo, vlhkost, popel, prchavá hořlavina, uhlík, vodík, dusík, síra, rtuť, tavení popela..
LECO Corporation je lídrem a inovátorem v analytické instrumentaci již téměř 80 let. Náš výrobní sortiment sestává z elementálních analyzátorů pro stanovení CHNOS spalováním/tavením v organických a inorganických materiálech; analyzátorů surového proteinu, obsahu rtuti, obsahu popela, vlhkosti a obsahu prchavé hořlaviny, spalného tepla; a mnoha dalších.LECO, které je známo jako standard v analýze uhlí, koksu a olejů, nabízí také prověřená analytická řešení pro kontrolu kvality biomas a alternativních paliv.

Stanovení spalného tepla

Měření vlhkosti, popela, prchavé hořlaviny

main-AC600 main-TGA701
Snad nejdůležitějším parametrem všech paliv je jejich energetický obsah/spalné teplo (EN 14918). LECO AC600, poloautomatický isoperibolický bombový kalorimetr, dokáže tento parametr stanovit za 5.5 minuty bez ztráty správnosti a přesnosti.
Více informací
Šetřete pracovní čas a užívejte automatický makro termogravimetrický analyzátor, analyzujte vlhkost, popel a prchavou hořlavinu z jednoho vzorku. Najednou můžeme měřit 19 nebo 38 vzorků. LECO TGA701 je dobře znám pro vysokou spolehlivost, stabilitu, správnost a přesnost při široké funkčnosti a automatizaci.
Více informací

Analýza uhlíku a síry

Charakteristiky tavení popela

Sulfur and Carbon Analysis by Combustion main-AF700
Řada analyzátorů LECO SC byla a je vždy standardem pro rychlé stanovení uhlíku/síry vysokoteplotní spalovací metodou. Nejnovější řada SC832 dodá výsledky za pouhé 2-3 minuty a sníží požadavky na pracovní plochu díky výkonnému softwaru s ergonomickým dotykovým rozhraním. SC832 je neocenitelný přístroj pro laboratoř, která potřebuje rychlé a přesné výsledky při nízkých provozních nákladech.
Více informací
Dlouhodobě podceňovaným parametrem je tavitelnost popela u biopaliv (EN 15370). Právě biomasy a alternativní paliva vykazují výraznou různorodost charakteristik tavení popela. Přístrojem LECO AF 700 můžeme automaticky stanovit všechny body požadované normou (SST,DT,HT/FT) najednou na 6(12) vzorcích.
Více informací

Celkový obsah uhlíku/vodíku/dusíku/síry/kyslíku

main-CHN628 Chemické složení tuhých biopaliv (EN 15104) je důležité nejen pro korekce spalného tepla, ale je také povinným údajem protokolu pro biomasu vyrobenou z chemicky upraveného dřeva. Rychle, spolehlivě a nezávisle na matrici – řada LECO CHNS 628 stanovuje chemické složení všech druhů biopaliv za pouhých 4-5 minut. Přístroj může být vybaven přídavným modulem pro stanovení obsahu kyslíku.
Více informací


Kontaktujte nás pro další informace! 

Zpět