Servis a údržba

Preventivní údržba

LECO přístroje jsou navrhovány s požadavkem na maximalizaci jejich robustnosti a minimalizaci možných vnějších vlivů operátora. Nicméně je známo několik zásad, jak prodloužit životnost přístroje. Především se jedná o preventivní údržbu, správný odběr a přípravu vzorků a vhodné použití spotřebního materiálu pro danou aplikaci.

Kontrolu a údržbu je nutno provádět v pravidelných intervalech a tím zvyšovat spolehlivost přístrojů a udržovat jejich přesnost měření. LECO Instrumente Plzeň Vám nabízí program pravidelné údržby formou uzavření servisního kontraktu. Součástí tohoto programu je: kompletní vyčištění přístroje, výměna nezbytných provozních náplní, výměna potřebných těsnících prvků, kontrola těsnosti, ověření kalibrace, případně rekalibrace, vystavení protokolu o stavu přístroje.

Servisní práce a údržba přístrojů je prováděna servisními techniky, kteří absolvují pravidelná školení a obdrželi certifikáty

Pro více informací nás kontaktujte na eMail adrese servis_cz@leco.com nebo info_cz@leco.com

Download Kontaktujte nás

Installation Qualification (IQ) and Operational Qualification (OQ) servis

LECO postupně nabízí pro své nové modelové řady validaci a verifikaci přístrojů IQ/OQ. Tato validace dokumentárně stvrzuje, že zařízení a programové zabezpečení jsou správně nainstalovány a pracují dle specifikace uváděné výrobcem, tedy firmou LECO.

IQ/OQ jsou prováděny v laboratoři zákazníka servisním specialistou proškoleným a certifikovaným firmou LECO pro validaci daných přístrojů. Výsledkem IQ/OQ je dokumentace, obsahující postupy validace, data analýz a jejich statistické vyhodnocení.

Pro více informací nás kontaktujte na eMail adrese servis_cz@leco.com nebo  info_cz@leco.com

Kontaktujte nás

Rozšířená záruka

LECO nabízí pro nově kupované přístroje rozšířenou záruku o jeden, případně dva roky. Toto prodloužení záruky je však podmíněno využitím záruční placené preventivní údržby.

Pro více informací nás kontaktujte na eMail adrese servis_cz@leco.com nebo  info_cz@leco.com

Kontaktujte nás
Zpět