• ChromaTOF Software

    Vyvinut pro analytiky, kteří oceňují logickou a efektivní práci se softwarem. LECO ChromaTOF je software s jednotnou platformou, který nabízí flexibilitu a vyhovuje současným vysokým nárokům na analytické metody. Nabízí nástroje pro plně automatizované měření od sběru dat až po uživatelsky definovaný report. To umožňuje snížit nároky na čas operátora a zvýšit produktivitu Vaší laboratoře.

  • Možnosti softwaru

    ChromaTOF software nabízí plnou sadu nástrojů pro zpracování velkého souboru komplexních dat získaných pomocí GCxGC-TOF MS. Univerzální a jednoduchá kvantifikace cílových analytů, použití referencí pro porovnávání vzorků spolu s nástroji pro klasifikace a skripty, navíc s unikátní metabolomickou knihovnou jsou jen omezeným výčtem možností, které máte na dosah.

     

     

Zpět