• Vlhkost / ztráta žíháním (LOI) / prchavá hořlavina / popel

    TGA

    Automatická termogravimetrická analýzy nahrazuje tradiční zkušební techniky, které vyžadují vakuové I muflové pece, váhy a mnoho lidské práce. Nejnovější generace  LECO TGA technologie je využívána v různých odvětvích průmyslu a v různých aplikacích včetně uhlí, koksu, cementu, katalyzátorů, potravin, krmiv a mletých výrobcích.

Zpět