• Time of flight (TOF) hmotnostní spektrometrie

  TOFMS

  Přístroje navrženy pro poskytování MS dat s plným hmotnostním rozsahem a vysokou rychlostí bez kompromisů. LECO TOFMS technologie poskytuje stabilní spektra přes chromatografický pík. Vysoká rychlost akvizice dat umožňující zrychlení chromatografických separací a zvýšení citlivosti při zachování kvality analytických výstupů.

 • TOF MS s vysokým rozlišením

  TOFHRTMS

  Vědci, kteří vyžadují přesnost stanovení a vysokorozlišující hmotnostní spektrometrii vybírají instrumentaci LECO s ultra-vysokým rozlišením (HRT). Jednoduše volitelný mód akvizice dat (vysoké či ultra-vysokého rozlišení), výborná přesnost hmoty dosahovaná za všech podmínek, plná hmotnostní spektra spolu s vysokorychlostní detekcí se stávají realitou s LECO HRT.

 • ChromaTOF software

  Vytvořen pro vědce, kteří preferují logické pracovní postupy a vysokou efektivitu práce. ChromaTOF je software firmy LECO na jednotné softwarové platformě, který nabízí flexibilitu a vyhovuje dnešním vysokým nárokům na analytickou instrumentaci. Představuje výborný nástroj pro automatizovanou akvizici dat. Každý další krok může být zakončen vytvořením uživatelsky definovaného reportu v jednotném softwaru, což umožňuje snížit nároky na čas operátora a tím zvýšit produktivitu práce.

Zpět